L'one 7 days

Directors and Scriptwriters: Levan Goroziia & Murad Nogmov
DoP: Kirill Groshev

Cast:
Levan Goroziia, Djordje Nikolic, Jalil Asretov, Elias Rakhim, Renat Bulikin, Vladimir Dubinin, Konstantin Romanenko, Elizaveta Yurieva, Katerina Bekker

Minor cast:
Eduard Kalimullin, Igor Grunsky, Adam Bulguchev, Tatyana Orlova, Oleg Fedorov, Gennady Zuev, Vitaly Kondrashev

Bakehouse
Executive Producers: Alya Lugovaya, Kostya Korobkin, Sonya Katulska
Line producers: Lilia Sviridova, Nino Vasilkovskaya
Production Assistant: Slava Glushonkov

1st AD: Daris Kastsiuchenka
Clapper: Snegana Bobyreva

Production Designer: Anastasia Klokova
1st PDA: Daria Balashova
Props Artist: Kristina Shulz
PrAA: Kristina Neporozhneva
PDA: Nikolay Nekrasov, Ilya Mestnik, Sergey Stepanov, Sergey Lebedev, Igor Prihodko, Nikolay Chukov, Nilolay Fedorov, Nikolay Antonov

Costumes Designers: Karolina Volbin, Anastasia Suhanova
Wardrobe: Margarita Volkotrub
MuA: Daria Tishaeva
Prosthetics: Lana Kaun
MuAA: Ekaterina Yakimenko

1AC: Andrey Pogrebnyak
DIT: Yury Kharchenko
Gaffer: Nikolay Vahrameev
Light Crew: Sergey Irgizcev, Evgeny Gavrilov, Evgeny Maslenkov

Sound Engineer: Stanislav Paushev

Casting Director: Shorena Paziya
Extras Casting Director: Anna Dulenkova
Actors and Extras Assistant: Nikita Repin

Location Scout Managers: Vladimir Kravchenko, Nikolay Ivanov

Pyrotechnist: Anton Maryanov
Stage Management: Alexandr Lubenko, Dmitry Vlasov, Alexandr Shohin

Buffet Lady: Olesya Trofimova
Driver: Nazir Ramazanov

Props Cars: Arendakino, Max loginov, Mihail Melnikov, Alexanra Kozlova, Lady Audi, Artem Arzyamov

Editors: Vlad Yakunin, Murad Nogmov
Colorist: Artem Leonov
Sound-Design and Sound Postproduction: Simple Minds Sound studio
Film Developing and Scan: Mosfilm
Voice dubbingа: Konstantin Shpakov
Backstage photo & video: Nidal Al-Makharek, Alexander Emauz, Dmitry Litvinov

Blackstar
Producer: Irina Lapteva
Artist: L’ONE
Music: Blasian Beats, Fortune

Special thanks:
Global Star Russia / World Skills Russia / SSB kino / Andrey Lyahov / Alexander Kalushkin
Dmitry Suvorov / Anton Belov / Eugeny Starobinets / Octagon Fights / Nikolay Tokarev / Irina Pavlova / Alexandra Sokolova / Dmitry Maseykin / Max Malakhov

Author of the Idea: Levan Goroziia